Dnevnik sprememb in posodobitev

Naši strokovnjaki se trudijo, da je naša programska oprema vedno izdelana po najvarnejših standardih in je skladna z veljavno zakonodajo. Za vas smo pripravili dnevnik sprememb naših produktov.

1.4.1:

posodobljen vmesnik za intervencijo ur

1.4.0:

dodana pomoč pri izračunu popravka vrednosti v intervenciji ur

1.3.9:

manjši popravki in optimizacije

1.3.8:

možnost pošiljanja izpisa evidence o izrabi delovnega časa na mail zaposlenih

1.3.7:

dopolnjen izpis evidence o izrabi delovnega časa

1.3.6:

možnost uporabe asistenta za vnos malice (odmora)

dodan izpis evidence o izrabi delovnega časa

1.3.5:
popravek pri uporabi pravil intervencije ur

možnost omejitve vpogleda skrbniškega načina na izbrana delovna mesta

1.3.4:
manjši popravki pri izpisu mesenčnih poročil

1.3.3:
implementirana možnost dnevnega mail obveščanja o prisotnosti zaposlenih

1.3.2:
manjši popravki in optimizacije

1.3.1:
možnost uveljavitve pravil beleženja delovnih ur po delovnih izmenah

možnost pregleda dopustov v skrbniškem načinu

1.3.0:
možnost dodajanja delovnih izmen in možnost korekcije mesečnega fonda ur

1.2.9:
dodane nove odsotnosti in izpisi vezani na mesečno poročilo

1.2.8:
dodane intervencije ur

1.2.7:
možnost naprednega beleženja evidence delovnega časa z beleženjem malice ali službene odsotnosti

1.2.6:
dodana sinhronizacija za terminale HIK Vision

1.2.5:
dodana možnost beleženja spremljave proizvodnje produktov

1.2.4:
dodana možnost ločevanja evidence delovnih ur po drugih odsotnostih

1.2.3:
popravki pri zajemu slike kamere

1.2.2:
optimizacija vnosa odsotnosti

1.2.1:

implementacija spremljave proizvodnje

1.2.0:

dodana možnost uveljavitve pravil pri izračunu delovnih ur

1.1.9:

popravek pri beleženju in dostopu do nastavitev aplikacije

1.1.8:

dodana možnost samodejne odjave delavcev po določenem številu ur

dodana možnost pridobitve informacij o dopustu in tekočih urah za posameznega delavca znotraj kontrole pristopa

dodana možnost brisanja zajetih slik dnevnika dela po določenem številu dni

dodana možnost ločevanja evidence delovnih ur po nedeljskih urah ter praznikih

dodana možnost filtriranja “nepravilnih” vnosov in boljša preglednost pri vnosu odsotnosti in izpisih evidence delovnih ur

1.1.7:

dodana možnost za vnos odsotnosti (letni dopust, bolniška)

popravki pri zajemu slike kamere

1.1.6:

dodana možnost ročne prijave delavca iz skrbniškega dela

1.1.5:

dodana možnost spreminjanja statusa uporabe delavca (v uporabi – aktiven; ni v uporabi – neaktiven)

možnost dodajanja opomb ob ročni odjavi delavca

možnost pregleda trenutno ne prijavljenih delavcev znotraj odprtih prijav

manjši popravki vezani na preglednost pri izpisih poročil

1.1.4:

možnost dodajanja PDF priponke v projekt

manjši dodatki in pregledi v aplikaciji za delavce

1.1.3:

možnost izvoza predogleda dokumentov v PDF, dodani izpisi in pregledi za vodenje projektov

1.1.2:

dodatek pri pregledu evidence po dnevih in delavcih, kjer je dodana možnost izpisa manjkajočih zapisov – delavcev kateri se niso prijavili na delo in implementacija izpisa ur od-do pri tej evidenci

1.1.1:

popravek napak v sinhronizaciji

optimizacija hitrosti delovanja sinhronizacije

1.1.0:

spremenjeni parametri sinhronizacije med večimi enotami

možnost prikaza aktivnih prijav le za posamezno enoto

1.0.9:

možnost zaklepa nastavitev v kontroli delovnega časa

dodana aplikacija za nadzor delovnega časa v posamezni lokaciji

1.0.8:

spremenjen vmesnik kontrole delovnega časa

dodana možnost za sinhronizacijo med večimi enotami

1.0.7:

spremenjen vmesnik kontrole delovnega časa

dodani dodatni izpisi evidence delovnega časa

1.0.6:

omogočeno avtomatsko posodabljanje preko kontrole delovnega časa

1.0.5:

dodano obvestilo o prijavi/odjavi evidence delovnega časa

1.0.4:

dodana možnost beleženja delovnega časa

1.0.3:

dodana možnost spremembe cen storitev, za posamezni projekt

1.0.2:

dodana možnost izpisa dobavnic in izdelkov

manjši popravki in optimizacije

1.0.1:

dodana možnost za maximalno število sodelujočih na projektu

2.1.0:

posodobljen razširjen način pri knjigi izdanih računov

manjši popravki pri zbirnih računih in dodajanju strank

2.0.9:
dodana možnost naprednega pregleda računov na blagajni

2.0.8:
optimizacije v izdelavi zbirnih računov

2.0.7:
možnost evidentiranja malice in uvedba menija hitri dostop

2.0.6:
manjši grafični popravki in možnost izpisa pregleda zalog ob odjavi natakarja

2.0.5:
manjši popravki in dodelave pri prenosu cen na druge nivoje

2.0.4:
popravek pri prikazu sklica znotraj QR kode pri zbirnih računih

2.0.3:

manjši popravki in optimizacije v delovanju skrbniškega načina

2.0.2:

manjši popravki in optimizacije v delovanju

2.0.1:

možnost uporabe posebnega zaklepa miz

2.0.0:

možnost vnosa menjalnine ob prijavi strežnega osebja

1.9.9:

integracija modula za mobilno naročanje s poslovanjem Besteron

1.9.8:

možnost spremembe stilov glave in noge pri izpisu računov

1.9.7:

izboljšana podpora za tiskanje in posodobljeni izpisi velikega formata

1.9.6:

manjši popravki in spremembe

1.9.5:

izboljšana uporabniška izkušnja za naročanje preko limeORDER

1.9.4:

manjši popravki za hitrejše delo pri izbiri stranke ali prodajnega artikla v blagajni,

možnost izpisa ločenih dobavnic pri kreiranju zbirnih računov

1.9.3:

pametnejši asistent in izboljšana uporabniška izkušnja skrbniškega dela aplikacije za hitrejše in lažje delo

1.9.2:

možnost izbire opcijskega tiskanja računov

1.9.1:

izboljšana uporabniška izkušnja za naročanje preko limeORDER

1.9.0:

manjši popravki za naročanje preko limeORDER

1.8.9:

implementiran vmesnik za naročanje preko limeORDER,

manjši popravki in izboljšave v delovanju

1.8.8:

priprava na nov varnostni protokol registracije računov na strežniku FURS

1.8.7:

razširjena možnost tiskanja naročil,

posodobjeni izpisi RVC,

implementirane dodatne možnosti pri delovnih evidencah

1.8.6:

optimiziran vmesnik na dlančniku ORDERMAN

1.8.5:

prenovljen vmesnik limeManager,

manjši popravki in optimizacije,

možnost izvoza izpisov v .xlsx datoteke,

1.8.4:

dopolnjeni pregledi v modulu blagajne,

možnost izdelave predloge inventurnih listov

1.8.3:

dodana možnost obveščanja preko SMS sporočil,

dodana možnost obveščanja ob minimalnih zalogah

1.8.2:

dodana možnost negotovinskih plačil,

dodelana podpora za poslovanje po večih poslovnih enotah,

manjši popravki in izboljšave v delovanju

1.8.1:

implementirano shranjevanje podatkov po spremenjenem pravilniku o zahtevah za računalniške programe

1.8.0:

dodatni izpisi in pregledi v modulu Manager,

dodelana podpora za poslovanje po večih poslovnih enotah

1.7.7:

možnost deljenega plačila na dlančniku ORDERMAN,

dodatni izpisi in pregledi v modulu Manager

1.7.6:

razširitev za davčno potrjevanje računov (ZDavPR),

implementirane dodatne možnosti tiskanja,

manjši popravki in izboljšave v delovanju

1.6.0:

dodatni pregledi RVC,

registracija poslovnega prostora podjetja (prehod na davčno potrjevanje računov),

možnost izdelave urnikov za strežno osebje

1.5.0:

implementirana plošča prodaje,

dodane možnosti za hitrejšo uveljavo večnivojskih cenikov,

dodana pomoč pri iskanju skupin za hitrejši vnos prodajnih artiklov,

razširjena podpora za grafično tiskanje na termalnih tiskalnikih z USB priključki,

implementirana podpora za beleženje zgodovine izdaje kopij računov,

dodana možnost samodejnega arhiviranja podatkov

1.7.0:

priprava na nov varnostni protokol registracije računov na strežniku FURS

1.6.9:

dodana možnost privzetega načina plačila

manjši popravki in optimizacije v delovanju

1.6.8:

dopolnjena podpora za čitalnike črtne kode

dodani izpisi pri delu z dobavami

1.6.7:

manjši popravki in optimizacije v delovanju

1.6.6:

implementirano shranjevanje podatkov po spremenjenem pravilniku o zahtevah za računalniške programe

dodana možnost predogleda računa pred izdajo in posodobljen vmesnik za pomoč pri vračilu denarja

dodana možnost izpisa glave računov z lastnim logotipom

1.6.4:

dodatni izpisi in pregledi prodaje

manjši popravki in optimizacije

možnost izpisa dodatnega besedila na računu

1.5.5:

razširitev za davčno potrjevanje računov (ZDavPR)

razširjena podpora za delo na tabličnih računalnikih

optimizacija delovanja na brezžičnih bluetooth tiskalnikih

1.4.0:

razširjena podpora za grafično tiskanje na termalnem tiskalniku

optimizacija časa pregleda zalog in materialnih kartic

shranjevanje kriterijev poizvedb za čas ene seje

1.3.0:

dodani novi pregledi prodaje

implementirana možnost samodejnega arhiviranja

1.2.0:

popravki in optimizacije

1.2.3:

manjši popravki pri izdelavi eSLOG (eRačun) dokumenta

1.2.2:

razširjen pregled knjige gostov

1.2.1:

izboljšave v delovanju programa

1.2.0:

manjši popravki in optimizacije

1.1.9:

posodobitev na nov način beleženja turističnih taks

1.1.8:

dodan mesečni pregled za plačilo turistične takse

1.1.6:

dodana možnost odmika številčenja knjige gostov

1.1.5:

optimizacija delovanja in samodejno shranjevanje v knjigo gostov

1.1.4:

implementirana podpora za eTurizem

možnost dodajanja lastnih barv rezervacij

možnost samodejnega izračuna turističnih taks pri rezervacijah

1.1.2:

manjši popravki in optimizacije v delovanju

1.1.1:

dodani dodatni izpisi in pregledi

implementirane dodatne možnosti dela s časovnico