FAQ CMM External2023-01-25T14:02:28+01:00

Pogosto zastavljena vprašanja

Pričeli z uporabo naše programske opreme in neveste kako dalje? Za vas smo pripravili skupek odgovorov na vprašanja s katerimi se v prvih dneh uporabe najpogosteje srečujete. Pogosto zastavljena vprašanja so koristna zadeva, kajti preprečujejo ponavljanje istih začetniških vprašanj.

Kako dodamo zaposlenega?2021-07-23T14:11:02+01:00

Zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Delavci.

Novega zaposlenega dodamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo levo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Identifikacijska številka – šifra zaposlenega, za identifikacijo znotraj programa;
 • Prikazano ime – prijazno ime (vzdevek) zaposlenega, ki bo zaposlenemu prikazano ob interakciji s programom;
 • Naziv – ime in priimek zaposlenega, ki bo vidno na uradnih izpisih

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

 

 

Kako uredimo zaposlenega?2021-07-23T14:12:58+01:00

Zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Delavci.

Obstoječega zaposlenega uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Identifikacijska številka – šifra zaposlenega, za identifikacijo znotraj programa;
 • Prikazano ime – prijazno ime (vzdevek) zaposlenega, ki bo zaposlenemu prikazano ob interakciji s programom;
 • Naziv – ime in priimek zaposlenega, ki bo vidno na uradnih izpisih

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Pri tem je priporočljivo, da so podatki o zaposlenem, vezani le na eno osebo; zato posameznega vnosa v programu, ne zamenjujte s podatki o drugem zaposlenem. V kolikor podatkov o zaposlenem več ne potrebujete, le tega izbrišite iz programa.

Kako izbrišemo zaposlenega?2021-07-23T14:12:10+01:00

Zaposlenega izbrišemo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Delavci.

Obstoječega zaposlenega izbrišemo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Briši, ki ga najdemo pod seznamom.

Razveljavitev brisanja ni mogoča.

 

 

Kako zaposlenega povežemo z magnetno kartico ali obeskom?2021-07-23T14:39:16+01:00

Zaposlenemu dodamo identifikacijo z magnetno kartico znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Delavci.

Najprej je potrebno zaposlenega urediti. Obstoječega zaposlenega uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Ob pojavi vnosnega okenca pritisnemo na gumb Kartica. Nato se pojavi novo vnosno okence, ki od nas zahteva, da magnetnemu čitalcu prislonimo kartico, obesek ali drugo magnetno napravo, ki jo želimo povezati z obstoječim zaposlenim. Po uspešni identifikaciji najvišje pojavno okence izgine.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Povezavo je mogoče ustvariti le z uporabo magnetnega čitalca. Postopek povezavovanja lahko izvedemo že ob samem dodajanju zaposlenega.

Kaj naredimo s šifranti, ki jih pri svojem poslovanju več ne potrebujemo?2022-01-26T15:10:32+01:00

Status šifrantov, ki jih pri svojem poslovanju več ne potrebujemo, lahko spremenimo na:

 • Neaktivne – Šifrant privzeto ne bo prikazan v pripadajočih seznamih in iskanjih;
 • Izbrisane – Nove spremembe atributov za izbrani šifrant več niso mogoče.

Neglede na status šifranta njegova referenca in zgodovina, kljub neuporabi ali izbrisu, pri dogodkih povezanih s poslovanjem ostaja vidna.

Kako označim šifrant kot aktiven ali neaktiven?2022-01-26T15:26:39+01:00

Status uporabe šifranta spremenimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo želeni sklop šifrantov, ki nam vrne njihov seznam.

Obstoječi šifrant uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnem na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem spremenimo potrditveno polje V uporabi, tako da:

 • Označeno potrditveno polje – šifrant je označen kot aktiven;
 • Neoznačeno potrditveno polje – šifrant je označen kot neaktiven.

Za uveljavitev spremembe je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

V kolikor bi želeli, da program znotraj seznama želenega sklopa šifranov, prikazuje tudi neaktivne šifrante je potrebno, pred odprtjem seznama šifranta, znotraj skrbniškega modula Manager in sekcije Sistem, označiti potrditveno polje Prikaži neaktivne šifrante. Vsi neaktivni šifranti, bodo v seznamu prikazani drugačne barve.

Šifranti katerim lahko spremenimo status uporabe so: delavci (zaposleni), delovne izmene, produkti, storitve in partnerji.

Kako izbrišemo delovni čas zaposlenega?2023-01-24T14:27:38+01:00

Delovni čas zaposlenega izbrišemo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Kontrola pristopa izberemo gumb Urejanje dnevnika dela.

Obstoječega zaposlenega izbrišemo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Briši, ki ga najdemo pod seznamom.

Razveljavitev brisanja ni mogoča.

Kako uredimo delovni čas zaposlenega?2023-01-24T14:25:39+01:00

Delovni čas zaposlenega uredimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Kontrola pristopa izberemo gumb Urejanje dnevnika dela. V oknu izberemo časovni okvir v katerega želimo posegati in pritisnemo na gumb Potrdi.

Obstoječi zapis uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Prijava – datum in čas prihoda oziroma začetka izbranega zapisa;
 • Odjava – datum in čas odhoda oziroma konca izbranega zapisa, ki mora biti večji oziroma novejši od parametra prijave;
 • Lokacija – lokacija prijave ter odjave za izbrani zapis

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Pri urejanju vnosa delovnega časa ni mogoče spremeniti podatka o zaposlenemu ali tipa delovnega dogodka. V kolikor želite urediti katerega izmed teh podatkov, dodajte nov zapis, le tega pa izbrišite.

Kako dodamo delovni čas zaposlenega?2023-01-24T14:26:23+01:00

Delovni čas zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Kontrola pristopa izberemo gumb Urejanje dnevnika dela. V oknu izberemo časovni okvir v katerega želimo posegati in pritisnemo na gumb Potrdi.

Nov zapis dodamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Delavec – zaposleni na katerega je izbrani zapis vezan;
 • Prijava – datum in čas prihoda oziroma začetka izbranega zapisa;
 • Odjava – datum in čas odhoda oziroma konca izbranega zapisa, ki mora biti večji oziroma novejši od parametra prijave;
 • Lokacija – lokacija prijave ter odjave za izbrani zapis
 • Tip – izbrani tip delovnega dogodka (generalno, malica, delovna odsotnost itd.)

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Kako dodamo odsotnost od dela?2023-02-02T14:59:25+01:00

Odsotnost od dela za zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Kontrola pristopa izberemo gumb Odsotnosti. V oknu izberemo mesec in leto v katero želimo posegati in pritisnemo na gumb Potrdi.

V časovni razpredelnici označimo željeno pozicijo vezano na datum (stoplec) in zapis delavca (vrstica) in pritisnemo na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod časovnico ali gumb Dodaj/Uredi, ki se prikaže ob desnem kliku na izbrano pozicijo. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Delavec – zaposleni na katerega je izbrani zapis vezan;
 • Datum – datum odsotnosti;
 • Št. ur – število ur odsotnosti;
 • Tip odsotnosti – tip delovne odsotnosti.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

V kolikor bi želeli, da program sam ponudi število ur odsotnosti je le te potrebno nastaviti pri parametrih dnevnega plana ur delovnega mesta zaposlenega.

V kolikor bi želeli za izbrani datum in zaposlenega dodati več različnih odsotnosti je potrebno iz zavhika časovnice preklopiti na zavihek seznam, kjer lahko to storimo s pomočjo gumbov Dodaj, Uredi ali Briši, ki jih nadjemo pod seznamom.

Kako dodamo dnevni plan ur zaposlenega?2023-01-24T14:45:56+01:00

Dnevni plan ur zaposlenega lahko dodamo na dva načina:

 • preko urejanja delovnega mesta za izbranega zaposlenega ali
 • preko urejanja zapisa o zaposlenem.

Znotraj skrbniškega modula Manager izberemo sekcijo Šifranti in nato gumb Delovna mesta ali Delavci. Izberemo obstoječi zapis in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom.

Pomaknemo se na drugi zavihek z imenom Dnevni plan ur, kjer za vsak dan izberemo ali gre za delovni dan in koliko delovnih ur je predvideno v tistem dnevu. Če izbrišemo kljukico izpred dneva, število ur ne igra vloge. Znotraj tega zavihka lahko nastavimo tudi parameter Max. št. prijavljenih ur, ki predstavlja podatek po kolikšem času bo sistem zaposlenega samodejno odjavil iz sisitema. V kolikor želimo, da dnevni plan ur velja le za izbranega zaposlenega, moramo te parametre na enak nastaviti pri urejanju zapisa o zaposlenem in ob tem še izbrati možnost Uporabi ločene nastavitve za dnevni plan ur.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

V kolikor bi želeli, da program samodejno odjavi zaposlene iz sistema po prekoračitvi maksimalnega števila prijavljenih ur je le to možnost potrebno obljukati še v sistemskih nastavitvah v skrbniškem modulu Manager, kot tudi v nastavitvah programa za beleženje delovnega časa.

Kako vnesemo letni dopust zaposlenega?2023-02-02T14:55:24+01:00

Število ur letnega dopusta za posameznega zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Kontrola pristopa izberemo gumb Intervencije ur. V oknu izberemo leto v katerega želimo posegati in pritisnemo na gumb Potrdi.

Število ur  letnega dopusta za izbrano leto in zaposlenega dodamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Delavec – zaposleni na katerega je izbrani zapis vezan;
 • Datum– datum uveljavitve zapisa, ki mora biti nastavljen na leto želene uveljavitve – priporočeno je, da se za vnos letnega dopusta uporabi prvi dan leta;

Tip dokumenta izberemo Vnos letnega dopusta in za dokončanje vnosa pritisnemo na gumb Potrdi.

V kolikor je v izbranem letu za zaposlenega vnesenih več zapisov vezanih na vnos letnega dopusta, se upošteva zadnji (najnovejši) zapis, prejšnji zapisi so ignorirani.

Kako vnesemo več različnih odsotnosti zaposlenega za isti dan?2023-02-02T15:02:12+01:00

Odsotnost od dela za zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Kontrola pristopa izberemo gumb Odsotnosti. V oknu izberemo mesec in leto v katero želimo posegati in pritisnemo na gumb Potrdi.

Znotraj časovne razpredelnice lahko vnesemo le en tip odsotnosti za izbrani dan. V kolikor bi želeli za izbrani dan in zaposlenega vnesti več različnih tipov odsotnosti lahko le to storimo s klikom na zavihek Seznam nad časovno razpredelnico. Pod seznamom kliknemo na gumb Dodaj, kljub temu da za izbrani dan druga odsotnost že obstaja. V novem pojavnem okencu je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Delavec – zaposleni na katerega je izbrani zapis vezan;
 • Datum – datum odsotnosti;
 • Št. ur – število ur izbrane odsotnosti;
 • Tip odsotnosti – tip delovne odsotnosti.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Pri vnosu števila ur je priporočena pazljivost, da skupno število ur odsotnosti ne presega ur dnevnega plana dela.

Go to Top