Status uporabe šifranta spremenimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo želeni sklop šifrantov, ki nam vrne njihov seznam.

Obstoječi šifrant uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnem na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem spremenimo potrditveno polje V uporabi, tako da:

  • Označeno potrditveno polje – šifrant je označen kot aktiven;
  • Neoznačeno potrditveno polje – šifrant je označen kot neaktiven.

Za uveljavitev spremembe je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

V kolikor bi želeli, da program znotraj seznama želenega sklopa šifranov, prikazuje tudi neaktivne šifrante je potrebno, pred odprtjem seznama šifranta, znotraj skrbniškega modula Manager in sekcije Sistem, označiti potrditveno polje Prikaži neaktivne šifrante. Vsi neaktivni šifranti, bodo v seznamu prikazani drugačne barve.

Šifranti katerim lahko spremenimo status uporabe so: delavci (zaposleni), delovne izmene, produkti, storitve in partnerji.