Dnevni plan ur zaposlenega lahko dodamo na dva načina:

  • preko urejanja delovnega mesta za izbranega zaposlenega ali
  • preko urejanja zapisa o zaposlenem.

Znotraj skrbniškega modula Manager izberemo sekcijo Šifranti in nato gumb Delovna mesta ali Delavci. Izberemo obstoječi zapis in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom.

Pomaknemo se na drugi zavihek z imenom Dnevni plan ur, kjer za vsak dan izberemo ali gre za delovni dan in koliko delovnih ur je predvideno v tistem dnevu. Če izbrišemo kljukico izpred dneva, število ur ne igra vloge. Znotraj tega zavihka lahko nastavimo tudi parameter Max. št. prijavljenih ur, ki predstavlja podatek po kolikšem času bo sistem zaposlenega samodejno odjavil iz sisitema. V kolikor želimo, da dnevni plan ur velja le za izbranega zaposlenega, moramo te parametre na enak nastaviti pri urejanju zapisa o zaposlenem in ob tem še izbrati možnost Uporabi ločene nastavitve za dnevni plan ur.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

V kolikor bi želeli, da program samodejno odjavi zaposlene iz sistema po prekoračitvi maksimalnega števila prijavljenih ur je le to možnost potrebno obljukati še v sistemskih nastavitvah v skrbniškem modulu Manager, kot tudi v nastavitvah programa za beleženje delovnega časa.