Odsotnost od dela za zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Kontrola pristopa izberemo gumb Odsotnosti. V oknu izberemo mesec in leto v katero želimo posegati in pritisnemo na gumb Potrdi.

V časovni razpredelnici označimo željeno pozicijo vezano na datum (stoplec) in zapis delavca (vrstica) in pritisnemo na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod časovnico ali gumb Dodaj/Uredi, ki se prikaže ob desnem kliku na izbrano pozicijo. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

  • Delavec – zaposleni na katerega je izbrani zapis vezan;
  • Datum – datum odsotnosti;
  • Št. ur – število ur odsotnosti;
  • Tip odsotnosti – tip delovne odsotnosti.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

V kolikor bi želeli, da program sam ponudi število ur odsotnosti je le te potrebno nastaviti pri parametrih dnevnega plana ur delovnega mesta zaposlenega.

V kolikor bi želeli za izbrani datum in zaposlenega dodati več različnih odsotnosti je potrebno iz zavhika časovnice preklopiti na zavihek seznam, kjer lahko to storimo s pomočjo gumbov Dodaj, Uredi ali Briši, ki jih nadjemo pod seznamom.