Prodajni artikel dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Prodajni artikli, ki nam vrne seznam vseh vpisanih prodajnih artiklov.

Nov prodajni artikel dodamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

  • Naziv – prikazano ime prodajnega artikla na računu;
  • Skupina – identifikacija skupine prodajnega artikla za namene evidenc in obračuna DDV;
  • Enota mere – enota mere prodajnega artikla (privzeto: kom – komad)
  • Identifikacijska številka – šifra za identifikacijo prodajnega artikla
  • Prikazano ime – naziv ali okrajšava imena prodajnega artikla, za identifikacijo znotraj blagajne;
  • Nova cena 1 – cena za 1 enoto mere prodajnega artikla;

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Uveljavi nove cene, ki shrani vnos s parametri prodajnega artikla in takoj uveljavi vpisano ceno.

Za hitrejšo identifikacijo prodajnega artikla na blagajni je priporočljivo, da se njegova bližnjica doda na mrežo hitrih tipk na zaslonu.