Zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Delavci.

Novega zaposlenega dodamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo levo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

  • Identifikacijska številka – šifra zaposlenega, za identifikacijo znotraj programa;
  • Prikazano ime – prijazno ime (vzdevek) zaposlenega, ki bo zaposlenemu prikazano ob interakciji s programom;
  • Naziv – ime in priimek zaposlenega, ki bo vidno na uradnih izpisih

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.