Natakarja izbrišemo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Strežno osebje.

Obstoječega natakarja izbrišemo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Briši, ki ga najdemo pod seznamom.

Razveljavitev brisanja ni mogoča.