Zaposlenega izbrišemo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Delavci.

Obstoječega zaposlenega izbrišemo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Briši, ki ga najdemo pod seznamom.

Razveljavitev brisanja ni mogoča.