Za izdelavo zbirnega računa je potrebno najprej v blagajniškem modulu izdelati dobavnico ali dobavnico račun, nato zbirni račun dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Poslovanje izberemo gumb Zbirni računi, ki nam vrne seznam vseh izdelanih zbirnih računov.

Nov zbirni račun izdelamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

  • Stranka – stranka za katero želimo narediti zbirni račun;
  • Od – datum od katerega želimo zajeti dobavnice ali dobavnice račune;
  • Do – datum do katerega želimo zajeti dobavnice ali dobavnice račune;
  • Datum izdaje plačila – datum dokumenta zbirnega računa;
  • Rok plačila – datum roka plačila zbirnega računa;
  • Dokument pripravil – naziv oziroma identifikacija prodajalca, ki je zbirni račun pripravil.

V kolikor želimo izdelati zbirni račun za dobavnice, ki niso računi je potrebno obkljukati možnost Uporabi dobavnice.

Program nam bo za izbrano stranko in obdobje po vnosu parametrov izpisal seznam vseh dobavnic in seštevek prodajnih artiklov.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

V kolikor je za izbrano obdobje, seznam prodajnih artiklov prazen, za to stranko, tip dokumentov in obdobje, ni dobavnic oziroma dobavnic računov.