Natakarju dodelimo pravice uporabe v blagajni znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Strežno osebje.

Najprej je potrebno natakarja urediti. Obstoječega natakarja uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Ob pojavi vnosnega okenca imamo za dodeljevanje pravic dva različna zavihka:

 • Dnevni pregledi – pregled prodaje poslovnega dne oziroma od zadnjega zaključka blagajne;
 • Nastavitve – nastavitve pravic vezane na uporabo blagajne

V zavihku dnevni pregledi, pod sekcijo prodaja natakarja so pravice vezane na pregled prodaje izbranega natakarja:

 • Po artiklih – Pregled prodaje po artiklih za izbranega natakarja;
 • Po načinih plačila – Pregled prodaje po načinih plačila za izbranega natakarja;
 • Po lastni porabi artiklov – Pregled prodaje po lastni porabi artiklov za izbranega natakarja;
 • Po skupinah – Pregled prodaje po skupinah prodajnih artiklov za izbranega natakarja;
 • Po računih s popusti – Pregled prodaje po izdanih računih s popusti za izbranega natakarja;
 • Po nabavnih artikklih– Pregled prodaje po nabavnih artiklih vezanih na sestavnice prodajnih artiklov za izbranega natakarja.

V zavihku dnevni pregledi, pod sekcijo skupna prodaja so pravice vezane na pregled prodaje celotnega strežnega osebja:

 • Po natakarjih – Prikazuje prodajo strežnega osebja;
 • Po načinih plačila – Prikazuje skupni znesek posameznega načina plačila;
 • Po artiklih – Prikazuje količine prodanih artiklov;
 • Po lastni porabi artiklov – Prikazuje količino in bruto nabavno ceno artiklov lastne porabe za posameznega natakarja;
 • Po skupinah – Prikazuje zneske in količino za posamezno skupino artiklov;
 • Po računih s popusti – Prikazuje izdane račune, katerim je bil dodeljen popust;
 • Po nabavnih artiklih– Prikazuje porabo nabavnih artiklov vezanih na sestavnice prodajnih artiklov;
 • Po natakarjih – Prikazuje pregled prodaje po strežnem osebju.

V zavihku nastavitve imamo naslednje možnosti:

 • Dovoljeno spreminjanje nastavitev blagajne – Izbrani natakar ima možnost spreminjanja nastavitev vezanih na posamezni blagajniški modul. Za to možnost ni potrebna prijava v sistem blagajniškega modula;
 • Dovoljeno odpiranje miz drugih natakarjev – Izbrani natakar ima možnost pregleda odprtih miz (shranjenih računov) drugih natakarjev. Prav tako lahko s klikom na izbrano mizo, le to prevzame na svoje ime;
 • Dovoljen natis zaključka – Izbrani natakar ima možnost, da ob izdelavi zaključka le tega še natisne;
 • Dovoljeno dodajanje popusta na postavko – Izbrani natakar ima možnost dodajanja popusta na izbrano posamezno postavko na računu;
 • Dovoljen pregled izdanih računov – Izbrani natakar ima možnost pregleda, tiskanja in urejanja izdanih računov od obdobja zadnjega zaključka. V primeru, da ima izbrani natakar dodeljeno pravico odpiranja miz drugih natakarjev, so na seznamu prikazani tudi drugi izdani računi drugih natakarjev poslovnega dne oziroma od izdelanega zadnjega zaključka;
 • Dovoljena menjava načina plačila na računu – Izbrani natakar ima možnost menjave načina plačila za izbran račun pred izdajo. Pravica menjave načina plačila po izdaji računa je vezana na pravico pregleda izdanih računov;
 • Dovoljeno dodajanje popusta na računu – Izbrani natakar ima možnost dodajanja popusta na izbran račun. Po izdaji računa dodajanje popusta ni mogoče;
 • Dovoljen prenos na lastno porabo – Izbrani natakar ima možnost prenosa artiklov na lastno porabo, kjer se obračuna bruto nabavna cena posameznega artikla na postavki;
 • Dovoljena menjava stranke na računu – Izbrani natakar ima možnost menjave stranke na računu za izbran račun pred izdajo. Pravica menjave stranke na računu po izdaji računa je vezana na pravico pregleda izdanih računov.
 • Dovoljen storno računa – Izdani natakar ima možnost preklica (storno) izdanega računa. Pravica preklica (storno) je vezana na pravico pregleda izdanih računov.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Postopek dodeljevanja pravic lahko izvedemo že ob samem dodajanju nakatarja.