Pregled zalog izvedemo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Skladišče izberemo gumb Pregled zalog, ki nam odpre novo pregledno okno.

Za izpis pregleda zalog je potrebno iz vnosnega polja Datum izbrati datum ter uro želenega izpisa in klikniti na gumb Potrdi. Pri izpisu pregleda zalog imamo na voljo različna filtriranja:

  • Skladišča – izpis pregleda zalog samo po izbranih skladiščih;
  • Skupine – izpis pregleda zalog samo po izbranih skupinah nabavnih artiklov;
  • Predloga – izpis pregleda zalog samo po predpripravljeni predlogi inventurnega lista;
  • Poslovna enota – izpis pregleda zalog za izbrano poslovno enoto;
  • Prikaz artiklov brez zaloge – v izpis pregleda zalog so vključeni tudi nabavni artikli, ki nimajo zaloge ali imajo negativno vrednost zaloge;
  • Vključi trenutno porabo blagajne – v izpis pregleda zalog je vključen tudi poraba izračunana na podlagi prodaje po zadnjem zaključku;

Parametri filtiranja pri izpisu pregleda zalog se medsebojno izključujejo.

Dokument pregleda zalog lahko natisnemo s pritiskom na gumb Natisni ali izvozimo v excel s pritiskom na gumb Excel.

Dokument porabe se samodejno ustvari ob dnevnem zaključku poslovnega dne (s pritiskom na gumb Zaključek v blagajniškem modulu Blagajna. V kolikor bo ura vnosnega polja ob izpisu pregleda zalog nastavljena na manjšo vrednost od ure zaključka ali drugega dokumenta nabave/porabe, aktualne vrednosti zaloge iz želenega dne ne bodo upoštevane, zato priporočamo, da v kolikor ni drugače zahtevano, uro izpisa pregleda zalog vedno nastavite na 23:59.