Ceno prodajnega artikla spremenimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Prodajni artikli, ki nam vrne seznam vseh vpisanih prodajnih artiklov.

Ceno prodajnemu artiklu uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Ceno spremenimo v polju Nova cena 1. Za uveljavitev cene imamo dve možnosti:

  1. Klik na gumb Uveljavi nove cene – nova cena bo v veljavi takoj;
  2. Klik na gumb Potrdi – v veljavi ostaja trenutna cena, nova pa ostaja shranena in bo aktivirana kasneje (priročna možnost v primeru priprave novega cenika ipd.)