Podatki na računu, ki zajemajo glavo in nogo računa, so vezani na poslovno enoto in jih uredimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Sistem izberemo gumb Poslovne enote, ki nam vrne seznam vseh vpisanih poslovnih enot.

Iz seznama izberemo želeno poslovno enoto in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom, nato nad podatki o poslovni enoti izberemo zavihek Profili stilov tiskanja. Sedaj imamo na voljo 5 vrstic za vnos besedila glave računa ter 5 vrstic za vnos besedila noge računa, med vnosnimi parameteri za glavo/nogo računa preklapljamo z zavihki Glava računa ter Noga računa.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Spremembe podatkov bodo uveljavljene ob ponovnem zagonu programa blagajne. Pri tem je priporočljivo, da so podatki na računu pravilno vpisani ter zajemajo vse pravne določbe in so skladni z aktualno zakonodajo.