Natakarja uredimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Strežno osebje, ki nam vrne seznam vseh vpisanih natakarjev.

Obstoječega natakarja uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

  • Identifikacijska številka – šifra natakarja, za identifikacijo znotraj blagajne;
  • Prikazano ime – prijazno ime (vzdevek) natakraja, ki bo prikazano na računu;
  • Naziv – ime in priimek natakarja, ki bo vidno na uradnih izpisih;
  • Davčna številka – davčna številka natakarja, za potrebe davčnega potrjevanja računov;

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Pri tem je priporočljivo, da so podatki o natakarju, vezani le na eno osebo; zato posameznega vnosa v programu, ne zamenjujte s podatki o drugem natakarju. V kolikor podatkov o natakarju več ne potrebujete, le tega izbrišite iz programa.