Prodajni artikel uredimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Prodajni artikli, ki nam vrne seznam vseh vpisanih prodajnih artiklov.

Obstoječi prodajni artikel uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

  • Naziv – prikazano ime prodajnega artikla na računu;
  • Skupina – identifikacija skupine prodajnega artikla za namene evidenc in obračuna DDV;
  • Enota mere – enota mere prodajnega artikla (privzeto: kom – komad)
  • Identifikacijska številka – šifra za identifikacijo prodajnega artikla
  • Prikazano ime – naziv ali okrajšava imena prodajnega artikla, za identifikacijo znotraj blagajne;
  • Nova cena 1 – cena za 1 enoto mere prodajnega artikla;

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi, v kolikor spreminjamo ceno in želimo, da  v veljavo vstopi takoj je potrebno pritisniti na gumb Uveljavi nove cene, ki shrani vnos s parametri prodajnega artikla in takoj uveljavi vpisano ceno.

Pri tem je priporočljivo, da so podatki o prodajnem artiklu, vezani le na en prodajni artikel; zato posameznega vnosa v programu, ne zamenjujte s podatki o drugem prodajnem artiklu. V kolikor podatkov o prodajnem artiklu več ne potrebujete, le tega izbrišite iz programa.