Zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Delavci.

Obstoječega zaposlenega uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

  • Identifikacijska številka – šifra zaposlenega, za identifikacijo znotraj programa;
  • Prikazano ime – prijazno ime (vzdevek) zaposlenega, ki bo zaposlenemu prikazano ob interakciji s programom;
  • Naziv – ime in priimek zaposlenega, ki bo vidno na uradnih izpisih

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Pri tem je priporočljivo, da so podatki o zaposlenem, vezani le na eno osebo; zato posameznega vnosa v programu, ne zamenjujte s podatki o drugem zaposlenem. V kolikor podatkov o zaposlenem več ne potrebujete, le tega izbrišite iz programa.