V primeru, da pripravljamo nov cenik in imamo v šifrantu prodajnih artiklov vpisane nove cene v rubriki Nova cena 1, v veljavi pa še trenutne cene prodajnih artiklov, lahko nove cene za ves šifrant uveljavimo z enim klikom.

Nove cene prodajnih artiklov uveljavimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Uveljavi nove cene, ki nam vrne potrditveno okence pred uveljavitvijo.

Cenik uveljavimo s klikom na gumb Potrdi. Po uspešni uveljavitvi novih prodajnih cen bo program izpisal opozorilo, da je opravilo končano.

Po uveljavitvi novih cen razvljavitev ni več mogoča.