Število ur letnega dopusta za posameznega zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Kontrola pristopa izberemo gumb Intervencije ur. V oknu izberemo leto v katerega želimo posegati in pritisnemo na gumb Potrdi.

Število ur  letnega dopusta za izbrano leto in zaposlenega dodamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

  • Delavec – zaposleni na katerega je izbrani zapis vezan;
  • Datum– datum uveljavitve zapisa, ki mora biti nastavljen na leto želene uveljavitve – priporočeno je, da se za vnos letnega dopusta uporabi prvi dan leta;

Tip dokumenta izberemo Vnos letnega dopusta in za dokončanje vnosa pritisnemo na gumb Potrdi.

V kolikor je v izbranem letu za zaposlenega vnesenih več zapisov vezanih na vnos letnega dopusta, se upošteva zadnji (najnovejši) zapis, prejšnji zapisi so ignorirani.