Odsotnost od dela za zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Kontrola pristopa izberemo gumb Odsotnosti. V oknu izberemo mesec in leto v katero želimo posegati in pritisnemo na gumb Potrdi.

Znotraj časovne razpredelnice lahko vnesemo le en tip odsotnosti za izbrani dan. V kolikor bi želeli za izbrani dan in zaposlenega vnesti več različnih tipov odsotnosti lahko le to storimo s klikom na zavihek Seznam nad časovno razpredelnico. Pod seznamom kliknemo na gumb Dodaj, kljub temu da za izbrani dan druga odsotnost že obstaja. V novem pojavnem okencu je obvezno izpolniti naslednje parametre:

  • Delavec – zaposleni na katerega je izbrani zapis vezan;
  • Datum – datum odsotnosti;
  • Št. ur – število ur izbrane odsotnosti;
  • Tip odsotnosti – tip delovne odsotnosti.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Pri vnosu števila ur je priporočena pazljivost, da skupno število ur odsotnosti ne presega ur dnevnega plana dela.