Pogosto zastavljena vprašanja

Pričeli z uporabo naše programske opreme in neveste kako dalje? Za vas smo pripravili skupek odgovorov na vprašanja s katerimi se v prvih dneh uporabe najpogosteje srečujete. Pogosto zastavljena vprašanja so koristna zadeva, kajti preprečujejo ponavljanje istih začetniških vprašanj.

Kaj naredimo s šifranti, ki jih pri svojem poslovanju več ne potrebujemo?2022-01-26T15:10:32+01:00

Status šifrantov, ki jih pri svojem poslovanju več ne potrebujemo, lahko spremenimo na:

 • Neaktivne – Šifrant privzeto ne bo prikazan v pripadajočih seznamih in iskanjih;
 • Izbrisane – Nove spremembe atributov za izbrani šifrant več niso mogoče.

Neglede na status šifranta njegova referenca in zgodovina, kljub neuporabi ali izbrisu, pri dogodkih povezanih s poslovanjem ostaja vidna.

Kako zaposlenega povežemo z magnetno kartico ali obeskom?2021-07-23T14:39:16+01:00

Zaposlenemu dodamo identifikacijo z magnetno kartico znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Delavci.

Najprej je potrebno zaposlenega urediti. Obstoječega zaposlenega uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Ob pojavi vnosnega okenca pritisnemo na gumb Kartica. Nato se pojavi novo vnosno okence, ki od nas zahteva, da magnetnemu čitalcu prislonimo kartico, obesek ali drugo magnetno napravo, ki jo želimo povezati z obstoječim zaposlenim. Po uspešni identifikaciji najvišje pojavno okence izgine.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Povezavo je mogoče ustvariti le z uporabo magnetnega čitalca. Postopek povezavovanja lahko izvedemo že ob samem dodajanju zaposlenega.

Kako vnesemo več različnih odsotnosti zaposlenega za isti dan?2023-02-02T15:02:12+01:00

Odsotnost od dela za zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Kontrola pristopa izberemo gumb Odsotnosti. V oknu izberemo mesec in leto v katero želimo posegati in pritisnemo na gumb Potrdi.

Znotraj časovne razpredelnice lahko vnesemo le en tip odsotnosti za izbrani dan. V kolikor bi želeli za izbrani dan in zaposlenega vnesti več različnih tipov odsotnosti lahko le to storimo s klikom na zavihek Seznam nad časovno razpredelnico. Pod seznamom kliknemo na gumb Dodaj, kljub temu da za izbrani dan druga odsotnost že obstaja. V novem pojavnem okencu je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Delavec – zaposleni na katerega je izbrani zapis vezan;
 • Datum – datum odsotnosti;
 • Št. ur – število ur izbrane odsotnosti;
 • Tip odsotnosti – tip delovne odsotnosti.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Pri vnosu števila ur je priporočena pazljivost, da skupno število ur odsotnosti ne presega ur dnevnega plana dela.

Kako vnesemo letni dopust zaposlenega?2023-02-02T14:55:24+01:00

Število ur letnega dopusta za posameznega zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Kontrola pristopa izberemo gumb Intervencije ur. V oknu izberemo leto v katerega želimo posegati in pritisnemo na gumb Potrdi.

Število ur  letnega dopusta za izbrano leto in zaposlenega dodamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Delavec – zaposleni na katerega je izbrani zapis vezan;
 • Datum– datum uveljavitve zapisa, ki mora biti nastavljen na leto želene uveljavitve – priporočeno je, da se za vnos letnega dopusta uporabi prvi dan leta;

Tip dokumenta izberemo Vnos letnega dopusta in za dokončanje vnosa pritisnemo na gumb Potrdi.

V kolikor je v izbranem letu za zaposlenega vnesenih več zapisov vezanih na vnos letnega dopusta, se upošteva zadnji (najnovejši) zapis, prejšnji zapisi so ignorirani.

Kako uveljavimo nov cenik prodajnih artiklov?2022-03-15T09:00:24+01:00

V primeru, da pripravljamo nov cenik in imamo v šifrantu prodajnih artiklov vpisane nove cene v rubriki Nova cena 1, v veljavi pa še trenutne cene prodajnih artiklov, lahko nove cene za ves šifrant uveljavimo z enim klikom.

Nove cene prodajnih artiklov uveljavimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Uveljavi nove cene, ki nam vrne potrditveno okence pred uveljavitvijo.

Cenik uveljavimo s klikom na gumb Potrdi. Po uspešni uveljavitvi novih prodajnih cen bo program izpisal opozorilo, da je opravilo končano.

Po uveljavitvi novih cen razvljavitev ni več mogoča.

Kako uredimo zaposlenega?2021-07-23T14:12:58+01:00

Zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Delavci.

Obstoječega zaposlenega uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Identifikacijska številka – šifra zaposlenega, za identifikacijo znotraj programa;
 • Prikazano ime – prijazno ime (vzdevek) zaposlenega, ki bo zaposlenemu prikazano ob interakciji s programom;
 • Naziv – ime in priimek zaposlenega, ki bo vidno na uradnih izpisih

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Pri tem je priporočljivo, da so podatki o zaposlenem, vezani le na eno osebo; zato posameznega vnosa v programu, ne zamenjujte s podatki o drugem zaposlenem. V kolikor podatkov o zaposlenem več ne potrebujete, le tega izbrišite iz programa.

Kako uredimo prodajni artikel?2022-03-15T08:54:38+01:00

Prodajni artikel uredimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Prodajni artikli, ki nam vrne seznam vseh vpisanih prodajnih artiklov.

Obstoječi prodajni artikel uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Naziv – prikazano ime prodajnega artikla na računu;
 • Skupina – identifikacija skupine prodajnega artikla za namene evidenc in obračuna DDV;
 • Enota mere – enota mere prodajnega artikla (privzeto: kom – komad)
 • Identifikacijska številka – šifra za identifikacijo prodajnega artikla
 • Prikazano ime – naziv ali okrajšava imena prodajnega artikla, za identifikacijo znotraj blagajne;
 • Nova cena 1 – cena za 1 enoto mere prodajnega artikla;

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi, v kolikor spreminjamo ceno in želimo, da  v veljavo vstopi takoj je potrebno pritisniti na gumb Uveljavi nove cene, ki shrani vnos s parametri prodajnega artikla in takoj uveljavi vpisano ceno.

Pri tem je priporočljivo, da so podatki o prodajnem artiklu, vezani le na en prodajni artikel; zato posameznega vnosa v programu, ne zamenjujte s podatki o drugem prodajnem artiklu. V kolikor podatkov o prodajnem artiklu več ne potrebujete, le tega izbrišite iz programa.

Kako uredimo natakarja?2021-07-23T14:13:15+01:00

Natakarja uredimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Strežno osebje, ki nam vrne seznam vseh vpisanih natakarjev.

Obstoječega natakarja uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Identifikacijska številka – šifra natakarja, za identifikacijo znotraj blagajne;
 • Prikazano ime – prijazno ime (vzdevek) natakraja, ki bo prikazano na računu;
 • Naziv – ime in priimek natakarja, ki bo vidno na uradnih izpisih;
 • Davčna številka – davčna številka natakarja, za potrebe davčnega potrjevanja računov;

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Pri tem je priporočljivo, da so podatki o natakarju, vezani le na eno osebo; zato posameznega vnosa v programu, ne zamenjujte s podatki o drugem natakarju. V kolikor podatkov o natakarju več ne potrebujete, le tega izbrišite iz programa.

Kako uredimo delovni čas zaposlenega?2023-01-24T14:25:39+01:00

Delovni čas zaposlenega uredimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Kontrola pristopa izberemo gumb Urejanje dnevnika dela. V oknu izberemo časovni okvir v katerega želimo posegati in pritisnemo na gumb Potrdi.

Obstoječi zapis uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Prijava – datum in čas prihoda oziroma začetka izbranega zapisa;
 • Odjava – datum in čas odhoda oziroma konca izbranega zapisa, ki mora biti večji oziroma novejši od parametra prijave;
 • Lokacija – lokacija prijave ter odjave za izbrani zapis

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Pri urejanju vnosa delovnega časa ni mogoče spremeniti podatka o zaposlenemu ali tipa delovnega dogodka. V kolikor želite urediti katerega izmed teh podatkov, dodajte nov zapis, le tega pa izbrišite.

Kako spremenimo podatke na računu?2022-05-26T14:30:10+01:00

Podatki na računu, ki zajemajo glavo in nogo računa, so vezani na poslovno enoto in jih uredimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Sistem izberemo gumb Poslovne enote, ki nam vrne seznam vseh vpisanih poslovnih enot.

Iz seznama izberemo želeno poslovno enoto in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom, nato nad podatki o poslovni enoti izberemo zavihek Videz računa (Profili stilov tiskanja). Sedaj imamo na voljo 5 vrstic za vnos besedila glave računa ter 5 vrstic za vnos besedila noge računa, med vnosnimi parameteri za glavo/nogo računa preklapljamo z zavihki Glava računa ter Noga računa.

V kolikor bi želeli, da se pred izdajo računa natisne personaliziran logotip podjetja ali poslovne enote, lahko le tega izberemo s klikom na gumb s tremi pikicami zraven poti do datoteke logotipa. Pojavi se iskalnik datotek, kjer izberemo sliko logotipa, ki je lahko v JPG ali PNG obliki. Logotip lahko tudi izbrišemo s klikom na gumb C zraven poti do datoteke logotipa.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Spremembe podatkov bodo uveljavljene ob ponovnem zagonu programa blagajne. Pri tem je priporočljivo, da so podatki na računu pravilno vpisani ter zajemajo vse pravne določbe in so skladni z aktualno zakonodajo.

Kako spremenimo ceno prodajnem artiklu?2022-03-15T08:49:49+01:00

Ceno prodajnega artikla spremenimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Prodajni artikli, ki nam vrne seznam vseh vpisanih prodajnih artiklov.

Ceno prodajnemu artiklu uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Ceno spremenimo v polju Nova cena 1. Za uveljavitev cene imamo dve možnosti:

 1. Klik na gumb Uveljavi nove cene – nova cena bo v veljavi takoj;
 2. Klik na gumb Potrdi – v veljavi ostaja trenutna cena, nova pa ostaja shranena in bo aktivirana kasneje (priročna možnost v primeru priprave novega cenika ipd.)
Kako naredimo izpis pregleda zalog?2022-03-03T15:54:54+01:00

Pregled zalog izvedemo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Skladišče izberemo gumb Pregled zalog, ki nam odpre novo pregledno okno.

Za izpis pregleda zalog je potrebno iz vnosnega polja Datum izbrati datum ter uro želenega izpisa in klikniti na gumb Potrdi. Pri izpisu pregleda zalog imamo na voljo različna filtriranja:

 • Skladišča – izpis pregleda zalog samo po izbranih skladiščih;
 • Skupine – izpis pregleda zalog samo po izbranih skupinah nabavnih artiklov;
 • Predloga – izpis pregleda zalog samo po predpripravljeni predlogi inventurnega lista;
 • Poslovna enota – izpis pregleda zalog za izbrano poslovno enoto;
 • Prikaz artiklov brez zaloge – v izpis pregleda zalog so vključeni tudi nabavni artikli, ki nimajo zaloge ali imajo negativno vrednost zaloge;
 • Vključi trenutno porabo blagajne – v izpis pregleda zalog je vključen tudi poraba izračunana na podlagi prodaje po zadnjem zaključku;

Parametri filtiranja pri izpisu pregleda zalog se medsebojno izključujejo.

Dokument pregleda zalog lahko natisnemo s pritiskom na gumb Natisni ali izvozimo v excel s pritiskom na gumb Excel.

Dokument porabe se samodejno ustvari ob dnevnem zaključku poslovnega dne (s pritiskom na gumb Zaključek v blagajniškem modulu Blagajna. V kolikor bo ura vnosnega polja ob izpisu pregleda zalog nastavljena na manjšo vrednost od ure zaključka ali drugega dokumenta nabave/porabe, aktualne vrednosti zaloge iz želenega dne ne bodo upoštevane, zato priporočamo, da v kolikor ni drugače zahtevano, uro izpisa pregleda zalog vedno nastavite na 23:59.

Kako natakarju dodelimo pravice uporabe v blagajni?2021-07-23T14:56:27+01:00

Natakarju dodelimo pravice uporabe v blagajni znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Strežno osebje.

Najprej je potrebno natakarja urediti. Obstoječega natakarja uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Ob pojavi vnosnega okenca imamo za dodeljevanje pravic dva različna zavihka:

 • Dnevni pregledi – pregled prodaje poslovnega dne oziroma od zadnjega zaključka blagajne;
 • Nastavitve – nastavitve pravic vezane na uporabo blagajne

V zavihku dnevni pregledi, pod sekcijo prodaja natakarja so pravice vezane na pregled prodaje izbranega natakarja:

 • Po artiklih – Pregled prodaje po artiklih za izbranega natakarja;
 • Po načinih plačila – Pregled prodaje po načinih plačila za izbranega natakarja;
 • Po lastni porabi artiklov – Pregled prodaje po lastni porabi artiklov za izbranega natakarja;
 • Po skupinah – Pregled prodaje po skupinah prodajnih artiklov za izbranega natakarja;
 • Po računih s popusti – Pregled prodaje po izdanih računih s popusti za izbranega natakarja;
 • Po nabavnih artikklih– Pregled prodaje po nabavnih artiklih vezanih na sestavnice prodajnih artiklov za izbranega natakarja.

V zavihku dnevni pregledi, pod sekcijo skupna prodaja so pravice vezane na pregled prodaje celotnega strežnega osebja:

 • Po natakarjih – Prikazuje prodajo strežnega osebja;
 • Po načinih plačila – Prikazuje skupni znesek posameznega načina plačila;
 • Po artiklih – Prikazuje količine prodanih artiklov;
 • Po lastni porabi artiklov – Prikazuje količino in bruto nabavno ceno artiklov lastne porabe za posameznega natakarja;
 • Po skupinah – Prikazuje zneske in količino za posamezno skupino artiklov;
 • Po računih s popusti – Prikazuje izdane račune, katerim je bil dodeljen popust;
 • Po nabavnih artiklih– Prikazuje porabo nabavnih artiklov vezanih na sestavnice prodajnih artiklov;
 • Po natakarjih – Prikazuje pregled prodaje po strežnem osebju.

V zavihku nastavitve imamo naslednje možnosti:

 • Dovoljeno spreminjanje nastavitev blagajne – Izbrani natakar ima možnost spreminjanja nastavitev vezanih na posamezni blagajniški modul. Za to možnost ni potrebna prijava v sistem blagajniškega modula;
 • Dovoljeno odpiranje miz drugih natakarjev – Izbrani natakar ima možnost pregleda odprtih miz (shranjenih računov) drugih natakarjev. Prav tako lahko s klikom na izbrano mizo, le to prevzame na svoje ime;
 • Dovoljen natis zaključka – Izbrani natakar ima možnost, da ob izdelavi zaključka le tega še natisne;
 • Dovoljeno dodajanje popusta na postavko – Izbrani natakar ima možnost dodajanja popusta na izbrano posamezno postavko na računu;
 • Dovoljen pregled izdanih računov – Izbrani natakar ima možnost pregleda, tiskanja in urejanja izdanih računov od obdobja zadnjega zaključka. V primeru, da ima izbrani natakar dodeljeno pravico odpiranja miz drugih natakarjev, so na seznamu prikazani tudi drugi izdani računi drugih natakarjev poslovnega dne oziroma od izdelanega zadnjega zaključka;
 • Dovoljena menjava načina plačila na računu – Izbrani natakar ima možnost menjave načina plačila za izbran račun pred izdajo. Pravica menjave načina plačila po izdaji računa je vezana na pravico pregleda izdanih računov;
 • Dovoljeno dodajanje popusta na računu – Izbrani natakar ima možnost dodajanja popusta na izbran račun. Po izdaji računa dodajanje popusta ni mogoče;
 • Dovoljen prenos na lastno porabo – Izbrani natakar ima možnost prenosa artiklov na lastno porabo, kjer se obračuna bruto nabavna cena posameznega artikla na postavki;
 • Dovoljena menjava stranke na računu – Izbrani natakar ima možnost menjave stranke na računu za izbran račun pred izdajo. Pravica menjave stranke na računu po izdaji računa je vezana na pravico pregleda izdanih računov.
 • Dovoljen storno računa – Izdani natakar ima možnost preklica (storno) izdanega računa. Pravica preklica (storno) je vezana na pravico pregleda izdanih računov.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Postopek dodeljevanja pravic lahko izvedemo že ob samem dodajanju nakatarja.

Kako natakarja povežemo z magnetno kartico ali obeskom?2021-07-23T14:39:12+01:00

Natakarju dodamo identifikacijo z magnetno kartico znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Strežno osebje.

Najprej je potrebno natakarja urediti. Obstoječega natakarja uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Ob pojavi vnosnega okenca pritisnemo na gumb Kartica. Nato se pojavi novo vnosno okence, ki od nas zahteva, da magnetnemu čitalcu prislonimo kartico, obesek ali drugo magnetno napravo, ki jo želimo povezati z obstoječim natakarjem. Po uspešni identifikaciji najvišje pojavno okence izgine.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Povezavo je mogoče ustvariti le z uporabo magnetnega čitalca. Postopek povezavovanja lahko izvedemo že ob samem dodajanju nakatarja.

Kako naredimo inventuro?2022-03-03T16:04:23+01:00

Nov popis zalog oziroma inventuro lahko izvedemo skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Skladišče izberemo gumb Nova inventura, ki nam opdre novo potrditveno okno. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Naziv – naziv inventure je podatek za lažjo naknadno interno identifikacijo;
 • Datum – datum in ura popisa zalog, ki mora biti skladna s časom popisa za aktualno računalniško stanje pregleda zalog;
 • Skladišče – skladišče nabavnih artiklov, ki so zajeti v popis zalog;
 • Poslovna enota – poslovna enota, kjer je opravljen popis zalog;
 • Predloga – predloga inventurnega lista, po kateri je oprevljen popis zalog;
 • Izvajalci – seznam izvajalcev popisa zalog za lažjo naknadno interno identifikacijo;

Po vnosu vseh parametrov je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Pri vnosu nove inventure je ključnega pomena pravilna nastavitev vnosnega polja Datum. V kolikor datum in ura popisa ne bosta pravilno nastavljena, lahko pride do nepričakovanega odstopanja pri vrednostih zalog, prav tako pa bo vrednotenje zalog v prihodnje napačno identificirano ter vodeno. Priporočamo, da pred nadaljevanjem vnosa inventure dodatno preverite nastavljen datum in uro, sam popis pa izvedete po opravljenem dnevnem zaključku blagajne ali pa pred otvoritvijo poslovnega dne. Praviloma izvedite popis zalog po opravljenem dnevnem zaključku in ob tem upoštevajte, da mora biti ura v vnosnem polju nastavljena na čas po času zaključka, priporočamo da zaradi manjše verjetnosti napake pustite uro nastavljeno na 23:58.

V naslednjem preglednem oknu v stolpec Količina vnesemo popisano količino nabavnih artiklov. V kolikor želimo z delom vnosa inventure nadaljevati kasneje lahko inveturo shranimo in zapremo, brez da bi se že vrednostno upoštevala s klikom na gumb Shrani in zapri.

V kolikor so vse količine iz popisa zalog pravilno vnesene, nadaljujemo s potrditvijo popisa zalog s pritiskom na gumb Primerjava stanja.

V naslednjem preglednem oknu nam program izvede primerjalno analizo s popisano količino in računalniško vodeno zalogo ter identificira odstopanja. Inveturo lahko obravnavamo na dva načina:

 • Standardna inventura – popis zalog je obravnavan kot inveturni popravek, ki bo pretekle računalniške zaloge prepisal z vrednosmi iz te inventure, to pomeni, da bodo od nastavljenega datuma ter ure veljale popisane količine in vrednosti iz tega popisa zalog. Inventuro kot standardo označimo tako, da obkljukamo možnost Želite, da izvedena inventura vpiva na vrednost zalog nab. artiklov?;
 • Interna inventura – popis zalog je zabeležen in obravnavan le informativno, to pomeni, da popisane vrednosti ne bodo vplivale na obstoječe vrednosti računalniških zalog; Inventuro kot interno označimo tako, da ne obkljukamo možnisti Želite, da izvedena inventura vpiva na vrednost zalog nab. artiklov?;

Za potrditev inventure je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Kako izdelamo zbirni račun?2023-05-18T12:29:14+01:00

Za izdelavo zbirnega računa je potrebno najprej v blagajniškem modulu izdelati dobavnico ali dobavnico račun, nato zbirni račun dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Poslovanje izberemo gumb Zbirni računi, ki nam vrne seznam vseh izdelanih zbirnih računov.

Nov zbirni račun izdelamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Stranka – stranka za katero želimo narediti zbirni račun;
 • Od – datum od katerega želimo zajeti dobavnice ali dobavnice račune;
 • Do – datum do katerega želimo zajeti dobavnice ali dobavnice račune;
 • Datum izdaje plačila – datum dokumenta zbirnega računa;
 • Rok plačila – datum roka plačila zbirnega računa;
 • Dokument pripravil – naziv oziroma identifikacija prodajalca, ki je zbirni račun pripravil.

V kolikor želimo izdelati zbirni račun za dobavnice, ki niso računi je potrebno obkljukati možnost Uporabi dobavnice.

Program nam bo za izbrano stranko in obdobje po vnosu parametrov izpisal seznam vseh dobavnic in seštevek prodajnih artiklov.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

V kolikor je za izbrano obdobje, seznam prodajnih artiklov prazen, za to stranko, tip dokumentov in obdobje, ni dobavnic oziroma dobavnic računov.

 

Kako izbrišemo zaposlenega?2021-07-23T14:12:10+01:00

Zaposlenega izbrišemo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Delavci.

Obstoječega zaposlenega izbrišemo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Briši, ki ga najdemo pod seznamom.

Razveljavitev brisanja ni mogoča.

 

 

Kako izbrišemo natakarja?2021-07-23T14:12:05+01:00

Natakarja izbrišemo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Strežno osebje.

Obstoječega natakarja izbrišemo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Briši, ki ga najdemo pod seznamom.

Razveljavitev brisanja ni mogoča.

Kako izbrišemo delovni čas zaposlenega?2023-01-24T14:27:38+01:00

Delovni čas zaposlenega izbrišemo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Kontrola pristopa izberemo gumb Urejanje dnevnika dela.

Obstoječega zaposlenega izbrišemo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Briši, ki ga najdemo pod seznamom.

Razveljavitev brisanja ni mogoča.

Kako izbrišemo bližnjico prodajnega artikla na mrežo hitrih tipk v blagajni?2022-03-15T09:12:13+01:00

Bližnjice prodajnih artiklov na mreži hitrih tipk urejamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Tipke na zaslonu, ki nam vrne seznam vseh obstoječih skupin hitrih tipk.

Izberemo skupino hitrih tipk in kliknemo na gumb Uredi elemente, ki ga najdemo pod seznamom. V mreži kliknemo na polje, kjer želimo bližnjico bližnjico izbrisati in program nam bo ponudil iskalnik prodajnih artiklov.

Pod seznamom prodajnih artiklov pritisnemo na gumb Briši, ki ga najdemo pod seznamom.

Obstoječo bližnjico v mreži lahko zamenjamo tako, da nanjo kliknemo in izberemo drug prodajni artikel.

Kako dodamo zaposlenega?2021-07-23T14:11:02+01:00

Zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Delavci.

Novega zaposlenega dodamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo levo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Identifikacijska številka – šifra zaposlenega, za identifikacijo znotraj programa;
 • Prikazano ime – prijazno ime (vzdevek) zaposlenega, ki bo zaposlenemu prikazano ob interakciji s programom;
 • Naziv – ime in priimek zaposlenega, ki bo vidno na uradnih izpisih

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

 

 

Kako dodamo prodajni artikel?2022-03-15T08:43:55+01:00

Prodajni artikel dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Prodajni artikli, ki nam vrne seznam vseh vpisanih prodajnih artiklov.

Nov prodajni artikel dodamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Naziv – prikazano ime prodajnega artikla na računu;
 • Skupina – identifikacija skupine prodajnega artikla za namene evidenc in obračuna DDV;
 • Enota mere – enota mere prodajnega artikla (privzeto: kom – komad)
 • Identifikacijska številka – šifra za identifikacijo prodajnega artikla
 • Prikazano ime – naziv ali okrajšava imena prodajnega artikla, za identifikacijo znotraj blagajne;
 • Nova cena 1 – cena za 1 enoto mere prodajnega artikla;

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Uveljavi nove cene, ki shrani vnos s parametri prodajnega artikla in takoj uveljavi vpisano ceno.

Za hitrejšo identifikacijo prodajnega artikla na blagajni je priporočljivo, da se njegova bližnjica doda na mrežo hitrih tipk na zaslonu.

Kako dodamo odsotnost od dela?2023-02-02T14:59:25+01:00

Odsotnost od dela za zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Kontrola pristopa izberemo gumb Odsotnosti. V oknu izberemo mesec in leto v katero želimo posegati in pritisnemo na gumb Potrdi.

V časovni razpredelnici označimo željeno pozicijo vezano na datum (stoplec) in zapis delavca (vrstica) in pritisnemo na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod časovnico ali gumb Dodaj/Uredi, ki se prikaže ob desnem kliku na izbrano pozicijo. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Delavec – zaposleni na katerega je izbrani zapis vezan;
 • Datum – datum odsotnosti;
 • Št. ur – število ur odsotnosti;
 • Tip odsotnosti – tip delovne odsotnosti.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

V kolikor bi želeli, da program sam ponudi število ur odsotnosti je le te potrebno nastaviti pri parametrih dnevnega plana ur delovnega mesta zaposlenega.

V kolikor bi želeli za izbrani datum in zaposlenega dodati več različnih odsotnosti je potrebno iz zavhika časovnice preklopiti na zavihek seznam, kjer lahko to storimo s pomočjo gumbov Dodaj, Uredi ali Briši, ki jih nadjemo pod seznamom.

Kako dodamo natakarja?2021-07-23T14:11:18+01:00

Natakarja dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Strežno osebje, ki nam vrne seznam vseh vpisanih natakarjev.

Novega natakarja dodamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Identifikacijska številka – šifra natakarja, za identifikacijo znotraj blagajne;
 • Prikazano ime – prijazno ime (vzdevek) natakraja, ki bo prikazano na računu;
 • Naziv – ime in priimek natakarja, ki bo vidno na uradnih izpisih;
 • Davčna številka – davčna številka natakarja, za potrebe davčnega potrjevanja računov;

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Kako dodamo dnevni plan ur zaposlenega?2023-01-24T14:45:56+01:00

Dnevni plan ur zaposlenega lahko dodamo na dva načina:

 • preko urejanja delovnega mesta za izbranega zaposlenega ali
 • preko urejanja zapisa o zaposlenem.

Znotraj skrbniškega modula Manager izberemo sekcijo Šifranti in nato gumb Delovna mesta ali Delavci. Izberemo obstoječi zapis in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom.

Pomaknemo se na drugi zavihek z imenom Dnevni plan ur, kjer za vsak dan izberemo ali gre za delovni dan in koliko delovnih ur je predvideno v tistem dnevu. Če izbrišemo kljukico izpred dneva, število ur ne igra vloge. Znotraj tega zavihka lahko nastavimo tudi parameter Max. št. prijavljenih ur, ki predstavlja podatek po kolikšem času bo sistem zaposlenega samodejno odjavil iz sisitema. V kolikor želimo, da dnevni plan ur velja le za izbranega zaposlenega, moramo te parametre na enak nastaviti pri urejanju zapisa o zaposlenem in ob tem še izbrati možnost Uporabi ločene nastavitve za dnevni plan ur.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

V kolikor bi želeli, da program samodejno odjavi zaposlene iz sistema po prekoračitvi maksimalnega števila prijavljenih ur je le to možnost potrebno obljukati še v sistemskih nastavitvah v skrbniškem modulu Manager, kot tudi v nastavitvah programa za beleženje delovnega časa.

Kako dodamo delovni čas zaposlenega?2023-01-24T14:26:23+01:00

Delovni čas zaposlenega dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Kontrola pristopa izberemo gumb Urejanje dnevnika dela. V oknu izberemo časovni okvir v katerega želimo posegati in pritisnemo na gumb Potrdi.

Nov zapis dodamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

 • Delavec – zaposleni na katerega je izbrani zapis vezan;
 • Prijava – datum in čas prihoda oziroma začetka izbranega zapisa;
 • Odjava – datum in čas odhoda oziroma konca izbranega zapisa, ki mora biti večji oziroma novejši od parametra prijave;
 • Lokacija – lokacija prijave ter odjave za izbrani zapis
 • Tip – izbrani tip delovnega dogodka (generalno, malica, delovna odsotnost itd.)

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Kako dodamo bližnjico prodajnega artikla na mrežo hitrih tipk v blagajni?2023-01-26T10:42:12+01:00

Prodajni artikel dodamo med hitre tipke znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Tipke na zaslonu, ki nam vrne seznam vseh obstoječih skupin hitrih tipk.

Skupina hitrih tipk predstavlja mrežo 40 polj v katere lahko dodamo prodajne artikle za hitrejšo identifikacijo. Program dopušča izdelavo 20 različnih skupin, katere dodajamo, urejamo ali brišemo s kliki na pripadajoče gumbe pod seznamom.

Bližnjico prodajnega artikla dodamo tako, da izberemo želeno skupino in kliknemo na gumb Uredi elemente, ki ga najdemo pod seznamom. V mreži kliknemo na polje, kjer želimo bližnjico in program nam bo ponudil iskalnik prodajnih artiklov.

Iz seznama izberemo želeni prodajni artikel in pritisnemo na gumb Potrdi, ki ga najdemo pod seznamom.

Obstoječo bližnjico v mreži lahko zamenjamo tako, da nanjo kliknemo in izberemo drug prodajni artikel.

Kako označim šifrant kot aktiven ali neaktiven?2022-01-26T15:21:07+01:00

Status uporabe šifranta spremenimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo želeni sklop šifrantov, ki nam vrne njihov seznam.

Obstoječi šifrant uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnem na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem spremenimo potrditveno polje V uporabi, tako da:

 • Označeno potrditveno polje – šifrant je označen kot aktiven;
 • Neoznačeno potrditveno polje – šifrant je označen kot neaktiven.

Za uveljavitev spremembe je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

V kolikor bi želeli, da program znotraj seznama želenega sklopa šifranov, prikazuje tudi neaktivne šifrante je potrebno, pred odprtjem seznama šifranta, znotraj skrbniškega modula Manager in sekcije Sistem, označiti potrditveno polje Prikaži neaktivne šifrante. Vsi neaktivni šifranti, bodo v seznamu prikazani drugačne barve.

Šifranti katerim lahko spremenimo status uporabe so: prodajni artikli, nabavni artikli, prodajalci (strežno osebje), stranke in dobavitelji.

 

Kako označim šifrant kot aktiven ali neaktiven?2022-01-26T15:26:39+01:00

Status uporabe šifranta spremenimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo želeni sklop šifrantov, ki nam vrne njihov seznam.

Obstoječi šifrant uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnem na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem spremenimo potrditveno polje V uporabi, tako da:

 • Označeno potrditveno polje – šifrant je označen kot aktiven;
 • Neoznačeno potrditveno polje – šifrant je označen kot neaktiven.

Za uveljavitev spremembe je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

V kolikor bi želeli, da program znotraj seznama želenega sklopa šifranov, prikazuje tudi neaktivne šifrante je potrebno, pred odprtjem seznama šifranta, znotraj skrbniškega modula Manager in sekcije Sistem, označiti potrditveno polje Prikaži neaktivne šifrante. Vsi neaktivni šifranti, bodo v seznamu prikazani drugačne barve.

Šifranti katerim lahko spremenimo status uporabe so: delavci (zaposleni), delovne izmene, produkti, storitve in partnerji.

Še vedno iščete odgovor?

Naša ekipa bo v najkrajšem možnem času stopila v stik z vami.

Hvala. Vaše sporočilo je bilo poslano. Kmalu se slišimo!
Pri poskusu pošiljanja sporočila je prišlo do napake. Prosimo poskusite kasneje.

Kontaktirajte nas še danes

Pomagamo vam olajšati vaše delo

prodaja@wictorycommerce.si
Go to Top